1

مشکلات آب شهر دلوار در جلسه ای با حضور فرماندار، بخشدار، ریاست اداره آب و فاضلاب شهرستان و شورای شهر دلوار

1

پنجاه دقیقه تا مهار یک آتش

تقدیر و تشکر جناب مهندس خیری از کارگران شهرداری